Přijímáme nové pacienty775 648 125

MIDAZOLAM - Ošetření dětského pacienta v premedikaci

MIDAZOLAM - Ošetření dětského pacienta v premedikaci
(tzv. řízená sedace při vědomí)
Ošetření v premedikaci indikuje lékař na základě vyšetření dítěte a zjištění celkového zdravotního stavu, rodiče potvrzují tzv. Informovaný souhlas.

Premedikací rozumíme podání léku před stomatologickým výkonem za účelem zklidnění pacienta. Na naší klinice používáme Midazolam ve formě sirupu. Tuto cestu ošetření volíme u nespolupracujících - bojácných dětí.

Midazolam je krátkodobě působící léčivo ze skupiny benzodiazepinů, používající se pro léčbu křečí, způsobuje sedaci, zklidnění a amnézii při lékařských zákrocích.

Pro nás, ve stomatologii je významná hlavně AMNÉZIE, ta potlačuje všechny vzpomínky (děti si tedy zákrok NEPAMATUJÍ).
Výhodou Midazolamu je jeho rychlý nástup účinku, nízká toxicita a minimální nežádoucí účinky a rychlé vstřebávání. U nás na klinice u výkonu vždy přítomen anesteziolog, který dítě během výkonu a po něm sleduje.

Výhody ošetření:

 • Rychlost ošetření
 • -Celý zákrok si nepamatuje.
Průběh ošetření:
 • Na recepci podepíšete souhlas s ošetřením
 • Setkáte se s anesteziologem a ošetřujícím lékařem, kteří znovu vysvětlí postup
 • Dítě obdrží od lékaře malý dárek
 • Dítě dostane v čekárně sladký „sirup“, který jej uvolní a zklidní (ale stále je schopno vnímat), rodiče dohlížejí na dítě, aby neupadlo po působení zklidňující látky.
 • Rodič dítě odnese na zubařské křeslo a společne s ním zůstává po celou dobu výkonu - během ošetření má rodič dítě na klíně a jistí jej.
 • Po výkonu rodiče s dítětem odpočívají v čekárně na gauči a vyčkají na propuštění od pana anesteziologa.

Před ošetřením je potřeba dodržet následující pokyny:

 • -na premedikaci dítě přichází VŽDY nalačno, dítě pije jen čistou vodu (minimálně 4 h před zákrokem tedy nic nejí!)
 • -anesteziologovi oznámit PŘESNOU váhu dítěte pro přípravu správnéodpovídající dávky
 • -po podání premedikace dojděte s dítětem na toaletu
 • -dítě po podání premedikace celou dobu sledujte, hlídejte, případně přidržujte - malátnost a vrávorání mohou přijít náhle a je zde nebezpečí pádu. Děti mohou mít zdvojené vidění a pocit motání hlavy.
 • -po podání premedikace se nedoporučují elektronické hry ani koukat do mobilního telefonu (ty mohou zpomalit nástup sedace)
Co s sebou pro dítě:
 • -hračku jako pomocníka + motivační odměnu


Co s sebou pro dítě:
 • -hračku jako pomocníka + motivační odměnu
 • -oblečení na převlečení (pro případ nehody – pusa po ošetření bude mírně paralyzovaná, necitlivá po injekční anestezii v ústech a dítě může slintat, může si i ublinknout)
Doporučení po zákroku:
 • zůstat s dítětem ještě cca 30 min. v čekárně na odeznění účinku sedace
 • anesteziolog dítě po výkonu kontroluje a následně vás propustí domů
 • po celou dobu dítě sledujte, opět zde hrozí poranění při pádu
 • po propuštění domů následně dodržujte klidový režim po celý den – dítě můžebýt spavé, může mít lehce zvýšenu teplotu
 • jíst a pít až tak cca 2 hodiny po zákroku ( jídlo tekutého charakteru – ústa mohou být stále necitlivá po injekční anestezii)
 • sledovat, ať se dítě nekouše do tváře - nebezpečí vzniku traumatického vředu z přikusování
 • dětem doporučujeme pít pomocí BRČKA
 • v případě bolesti dejte dítěti běžná analgetika, která u něho používáte

Kontraindikace – kdy není možné zákrok provézt:
 • -nachlazení, teplota, kašel, silná rýma, jiné projevy nemoci
 • -alergie na anestetika a analgetika,
 • anafylaktický šok