Přijímáme nové pacienty775 648 125

ANALGOSEDACE - USPÁNÍ pacienta

Ošetření v ANALGOSEDACI
Základní informace: Analgosedace je navození stavu podobnému hlubokému spánku, je to druh bezpečné anesteziologické techniky.
Kombinace dvou složek:

 • SEDACE: útlum vědomí
 • ANALGEZIE: bezpečná analgetika, která zajistí bezbolestnost.
Pacient tedy hluboce spí, nepříjemnou či bolestivou proceduru snáší bez psychického utrpení, bez bolesti. Jsou zachovány veškeré reflexy, dítě samovolně dýchá, polyká, může si zakašlat. Není tedy intubováno a nejedná se o celkovou narkózu!
V průběhu celé analgosedace jej můžeme kdykoliv probudit.

Na provedený zákrok si nepamatuje, tudíž nemá s výkonem spojeny žádné nepříjemné vzpomínky, které by pak mohly negativně ovlivňovat jeho spolupráci s lékařem při dalším ošetření.
Takto uspaný pacient umožní stomatologovi plně se soustředit na svou práci, a tím provést veškeré potřebné zákroky najednou, což je u dětí obrovskou výhodou.
Používané léky navozující analgosedaci jsou velmi bezpečné, probuzení je zpravidla příjemné bez doprovodné nevolnosti či zvracení. Výskyt komplikací je velice vzácný.

Analgosedace se doporučuje:

- u dětí od 3 let věku, které nejsou schopny vědomé spolupráce
- u dětí se špatnou zkušeností s předchozími zákroky u stomatologa
- u úzkostlivých a citlivých, bolest hůře snášejících pacientů

Průběh ošetření:

-Dostavíte se k nám 30 min před zákrokem
 • Na recepci podepíšete souhlas s ošetřením
 • Setkáte se s anesteziologem a ošetřujícím lékařem, kteří vysvětlí postup anestezie
 • Dítě obdrží od lékaře malý dárek
 • Dítě dostane v čekárně sladký „sirup“, který jej uvolní a zklidní (ale stále je schopno vnímat)
 • Rodiče případně nasadí malému pacientovi „plenku“, kterou dostanete od nás. To vše pro pohodlí při ošetření/eliminování „nehody“
 • Rodič malé dítě odnese na zubařské křeslo a zůstává s ním až do uspání
 • V ordinaci je pacientovi zavedena malá kanyla do žíly v horní končetině (dítě již necítí žádnou velkou bolest - to vše stále za doprovodu rodiče)
 • Rodič následně odchází a přenechá dítě v péči odborníků
 • Lékař dokončí vyšetření dítěte a zhotoví rtg snímky ( pokud to nebylo možno udělat klasickou cestou při prvním setkání) a následně začne s ošetřením
 • Anesteziolog po celou dobu sleduje životní funkce pacienta a průběžně podává utišující léky/anestezii
 • -Po zákroku je pacient anesteziologem ihned vzbuzen a odnesen na gauč za rodiči/doprovodem, aby se dítě zcela probralo až za přítomnosti rodiče/doprovodu
 • -Následně, po dobu minimálně 30 min pacient odpočívá v čekárně na gauči (dítě pod dohledem rodiče) a pak odchází při plném vědomí
Kontraindikace – kdy NENÍ možné Analgosedaci provézt:
 • kašel/rýma/nemoc
 • alergie na anestetika a analgetika
 • alergická reakce v minulosti Ošetřujícího lékaře informujte o veškerých alergiích, které Vaše dítě má. Je nutné informovat také o jakýchkoliv alergických reakcích, které u něho proběhly v minulosti a v jaké míře (alergická reakce, anafylaktický šok).
  V případě že se u dítěte v minulosti vyskytla závažná alergická reakce- ve smyslu anafylaxe (závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně), je analgosedace v ambulantním režimu kontraindikována.
  Lékař má právo od plánovaného ošetření v analgosedaci odstoupit, pokud se tyto informace dozví až bezprostředně předem. Pokud mu zůstanou zatajeny, může dojít k fatálním následkům.
Instrukce před ošetřením – NUTNÉ dodržet:
Jídlo a pití
- ranní termín ošetření : v den výkonu 6 hodin před výkonem NIC nejíst, 4 hodiny před výkonem NIC nepít
-polední či odpolední termín ošetření: pokud je výkon plánován až na dobu okolo poledne či po poledni, smí dítě poslední lehké jídlo (jogurt, přesnídávka) minimálně 4 hodiny před výkonem, naposledy pít smí 2 hodiny před výkonem malé množství neslazené tekutiny BEZ BUBLINEK (do 1 dcl).
Léky
- pokud dítě užívá nějaké léky pravidelně, vezme si je i v den výkonu s tím, že poslední požije maximálně 2 hodiny před výkonem a zapije je pouze jedním douškem vody. Soupis léků, které užívá, předložte před výkonem anesteziologovi.
Oblečení
- k výkonu přiveďte dítě oblečené v čistém pohodlném volném oblečení - v tričku s krátkým rukávem a teplácích. Mějte , prosím s sebou náhradní oblečení pro případ nehod ( počůrání se pod.)

Instrukce po ošetření:
- je nezbytné, aby dítě odjíždělo domů v doprovodu 2 dospělých osob osobním vozem (jeden řídí a
druhý je v kontaktu s dítětem)
- cestování hromadnou dopravou a rovněž pěší odchod je nepřípustný
- dítě bude ospalé a ne zcela jisté chůze
- povolení k opuštění ambulance smí dát pouze anestesiolog, bez tohoto souhlasu nebudete smět
odejít do domácí péče
- po celý zbytek dne je potřeba, aby dítě bylo pod stálým dohledem rodiče a mělo by mít fyzický i
psychický klid
- Jíst a pít až tak cca hodinu po zákroku ( jídlo tekutého charakteru – ústa mohou být stále necitlivá po injekční anestezii
- Dětem doporučujeme pít za pomocí BRČKA

Komplikace:
Analgosedace Vám bude podána velmi zkušeným anesteziologem. Léky používané při analgosedaci jsou velmi bezpečné, významně neovlivňují základní životní funkce. I přes dlouhodobě dobré výsledky a klinické zkušenosti s analgosedací nelze pochopitelně absolutně vyloučit možnost
vedlejších účinků – většinou jsou to pocit únavy, ospalost, či závratě, které mizí obvykle do 6ti hodin po výkonu. Závažnější komplikace, jako např. krátkodobý výpadek dechu, se vyskytují velice vzácně a na jejich řešení je anesteziolog připraven a plně vybaven.
Součástí prevence všech možných komplikací jsou i Vámi svědomitě a pravdivě zodpovězené otázky, které Vám anesteziolog bude před výkonem klást a dodržení následujících instrukcí před ošetřením.