Přijímáme nové pacienty775 648 125

ANALGOSEDACE - USPÁNÍ pacienta

Co to je?
Analgosedace je navození stavu podobnému hlubokému spánku, je to druh bezpečné anesteziologické techniky.
Kombinace dvou složek:

 • -SEDACE: útlum vědomí
 • -ANALGEZIE: bezpečná analgetika, která zajistí bezbolestnost.
Díky tomu pacient po celou dobu zákroku pospává, necítí bolest a přitom i nadále samostatně dýchá, jsou také zachovány obranné reflexy. To vše pod vedením našeho zkušeného anesteziologa MUDr. Romana Borovce. S tímto typem ošetření máme velmi dobré zkušenosti a je pro organismus méně zatěžující než celková anestesie.

Hlavní VÝHODY pro pacienta:
 • -Nevnímá bolest
 • -Celý zákrok si nepamatuje.
 • -Dítě je kompletně ošetřeno v jednom sezení/cca 2h
 • -U dospělého se lehce zvládnou i složitější výkony
Před Analgosedací:
 • -Osobní konzultace o daném zákroku s lékařem u nás v centru
 • -6h před zákrokem nejíst - nutné dodržet
 • -4h nepít - nutné dodržet
Průběh Analgosedace:
 • -Dostavíte se k nám 30 min před zákrokem
 • -Na recepci podepíšete souhlas s ošetřením
 • -Setkáte se s anesteziologem, který vysvětlí postup anestezie
 • -Dětský pacient dostane v čekárně sladký „sirup“, který jej uvolní a zklidní (ale stále je schopno vnímat)
 • -Rodiče případně nasadí malému pacientovi „plenku“, kterou dostanete od nás. To vše pro pohodlí při ošetření/eliminování „nehody“
 • -Rodič malé dítě odnese na zubařské křeslo
 • -V ordinaci je pacientovi zavedena malá kanyla do žíly v horní končetině (dítě již necítí žádnou velkou bolest - to vše stále za doprovodu rodiče)
 • -Rodič následně odchází
 • -Lékař dokončí vyšetření dítěte a zhotoví rtg snímky ( pokud to nebylo možno udělat klasickou cestou při prvním setkání) a následně začne s ošetřením
 • -Anesteziolog po celou dobu sleduje životní funkce pacienta
 • a průběžně podává utišující léky/anestezii
 • -Po zákroku je pacient anesteziologem ihned vzbuzena odnesen na gauč za rodiči/doprovodem, aby se dítě zcela probralo až za přítomnosti rodiče/doprovodu
 • -Následně, po dobu minimálně 30 min pacient odpočívá v čekárně na gauči (dítě pod dohledem rodiče) a pak odchází při plném vědomí
 • -Dětský pacient obdrží od lékaře malý DÁREK
Co s sebou pro dítě:
 • -Hračku jako pomocníka + motivační odměnu
 • -Oblečení na převlečení ( pro případ nehody – přeci jen pusinka po ošetření bude mírně paralyzovaná/necitlivá po injekční anestezii v ústech a dítě může slintat, či opravdu velmi zřídka je zde možnost následné nevolnosti u dítěte)
Doporučení po zákroku:
 • -Dodržovat klidový režim po celý den – můžete být spaví
 • -Jíst a pít až tak cca hodinu po zákroku ( jídlo tekutého charakteru – ústa mohou být stále necitlivá po injekční anestezii)
 • -Dětem doporučujeme pít za pomocí BRČKA
 • -Také dospělý odchází s doprovodem a nesmí řídit motorové vozidlo

Kontraindikace – kdy není možné Analgosedaci provézt:
 • -Nachlazení/nemoc
 • -Alergie na anestetika a analgetika

MIDAZOLAM - Ošetření dětského pacienta v premedikaci
(tzv. řízená sedace při vědomí)
Ošetření v premedikaci indikuje lékař na základě vyšetření dítěte a zjištění celkového zdravotního stavu, rodiče potvrzují tzv. Informovaný souhlas.

Premedikací rozumíme podání léku před stomatologickým výkonem za účelem zklidnění pacienta. Na naší klinice používáme Midazolam ve formě sirupu. Tuto cestu ošetření volíme u nespolupracujících - bojácných dětí.

Midazolam je krátkodobě působící léčivo ze skupiny benzodiazepinů, používající se pro léčbu křečí, způsobuje sedaci, zklidnění a amnézii při lékařských zákrocích.

Pro nás, ve stomatologii je významná hlavně AMNÉZIE, ta potlačuje všechny vzpomínky (děti si tedy zákrok NEPAMATUJÍ).
Výhodou Midazolamu je jeho rychlý nástup účinku, nízká toxicita a minimální nežádoucí účinky a rychlé vstřebávání. U nás na klinice u výkonu vždy přítomen anesteziolog, který dítě během výkonu a po něm sleduje.

Hlavní VÝHODY pro pacienta:
 • -Nevnímá bolest
 • -Celý zákrok si nepamatuje.


Před ošetřením je potřeba dodržet následující pokyny:

 • -na premedikaci dítě přichází VŽDY nalačno, dítě pije jen čistou vodu (minimálně 4 h před zákrokem tedy nic nejí!)
 • -anesteziologovi oznámit PŘESNOU váhu dítěte pro přípravu správnéodpovídající dávky
 • -po podání premedikace dojděte s dítětem na toaletu
 • -dítě po podání premedikace celou dobu sledujte, hlídejte, případně přidržujte - malátnost a vrávorání mohou přijít náhle a je zde nebezpečí pádu. Děti mohou mít zdvojené vidění a pocit motání hlavy.
 • -po podání premedikace se nedoporučují elektronické hry ani koukat do mobilního telefonu (ty mohou zpomalit nástup sedace)

Co s sebou pro dítě:
 • -hračku jako pomocníka + motivační odměnu
 • -oblečení na převlečení (pro případ nehody – pusa po ošetření bude mírně paralyzovaná, necitlivá po injekční anestezii v ústech a dítě může slintat, může si i ublinknout)
Doporučení po zákroku:
 • zůstat s dítětem ještě cca 30 min. v čekárně na odeznění účinku sedace
 • anesteziolog dítě po výkonu kontroluje a následně vás propustí domů
 • po celou dobu dítě sledujte, opět zde hrozí poranění při pádu
 • po propuštění domů následně dodržujte klidový režim po celý den – dítě můžebýt spavé, může mít lehce zvýšenu teplotu
 • jíst a pít až tak cca 2 hodiny po zákroku ( jídlo tekutého charakteru – ústa mohou být stále necitlivá po injekční anestezii)
 • sledovat, ať se dítě nekouše do tváře - nebezpečí vzniku traumatického vředu z přikusování
 • dětem doporučujeme pít pomocí BRČKA
 • v případě bolesti dejte dítěti běžná analgetika, která u něho používáte

Kontraindikace – kdy není možné zákrok provézt:
 • -nachlazení, teplota, kašel, silná rýma, jiné projevy nemoci
 • -alergie na anestetika a analgetika