Přijímáme nové pacienty775 648 125

ANALGOSEDACE - USPÁNÍ pacienta

Co to je?
Analgosedace je navození stavu podobnému hlubokému spánku, je to druh bezpečné anesteziologické techniky.
Kombinace dvou složek:

 • -SEDACE: útlum vědomí
 • -ANALGEZIE: bezpečná analgetika, která zajistí bezbolestnost.
Díky tomu pacient po celou dobu zákroku pospává, necítí bolest a přitom i nadále samostatně dýchá, jsou také zachovány obranné reflexy. To vše pod vedením našeho zkušeného anesteziologa MUDr. Romana Borovce. S tímto typem ošetření máme velmi dobré zkušenosti a je pro organismus méně zatěžující než celková anestesie.

Hlavní VÝHODY pro pacienta:
 • -Nevnímá bolest
 • -Celý zákrok si nepamatuje.
 • -Dítě je kompletně ošetřeno v jednom sezení/cca 2h
 • -U dospělého se lehce zvládnou i složitější výkony
Před Analgosedací:
 • -Osobní konzultace o dnaém zákroku s lékařem u nás v centru
 • -6 h před zákrokem nejíst
 • -4 h nepít
Průběh Analgosedace:
 • -Dostavíte se k nám 30 min před zákrokem
 • -Na recepci podepíšete souhlas s ošetřením
 • -Setkáte se s anesteziologem, který vysvětlí postup anestezie
 • -Dětský pacient dostane v čekárně sladký „sirup“, který jej uvolní a zklidní (ale stále je schopno vnímat)
 • -Rodiče nasadí malému pacientovi „plenku“, kterou dostanete od nás. To vše pro pohodlí při ošetření/eliminování „nehody“
 • -Rodič malé dítě odnese na zubařské křeslo
 • -V ordinaci je pacientovi zavedena malá kanyla do žíly v horní končetině (dítě již necítí žádnou velkou bolest - to vše stále za doprovodu rodiče)
 • -Rodič následně odchází
 • -Lékař dokončí vyšetření dítěte a zhotoví rtg snímky ( pokud to nebylo možno udělat klasickou cestou při prvním setkání) a následně začne s ošetřením
 • -Anesteziolog po celou dobu sleduje životní funkce pacienta
 • a průběžně podává utišující léky/anestezii
 • -Po zákroku je pacient anesteziologem ihned vzbuzen
 • -Následně, po dobu minimálně 30 min pacient odpočívá v čekárně na gauči (dítě pod dohledem rodiče) a pak odchází při plném vědomí
 • -Dětský pacient obdrží od lékaře malý DÁREK
Co s sebou pro dítě:
 • -Hračku jako pomocníka + motivační odměnu
 • -Oblečení na převlečení ( pro případ nehody – přeci jen pusinka po ošetření bude mírně paralyzovaná/necitlivá po injekční anestezii v ústech a dítě může slintat, či opravdu velmi zřídka je zde možnost následné nevolnosti u dítěte)
Doporučení po zákroku:
 • -Dodržovat klidový režim po celý den – můžete být spaví
 • -Jíst a pít až tak cca hodinu po zákroku ( jídlo tekutého charakteru – ústa mohou být stále necitlivá po injekční anestezii)
 • -Dětem doporučujeme pít za pomocí BRČKA
 • -Také dospělý odchází s doprovodem a nesmí řídit motorové vozidlo

Kontraindikace – kdy není možné Analgosedaci provézt:
 • -Nachlazení/nemoc
 • -Alergie na anestetika a analgetika