Pozor jsme na nové adrese: Poděbradská 489/116, 3. patro, Praha 9 - Hloubětín775 648 125

Náš tým

MUDr. Jakub Smrček

MUDr. Jakub Smrček

Vedoucí lékař

MUDr. Jakub Smrček promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v červnu 2002 a poté nastoupil do soukromé praxe na Vinohradech. Zde získával první praktické zkušenosti, a dále se vzdělával na četných přednáškách a praktických kurzech, jak našich tak zahraničních odborníků v oboru. Průběžné kontinuální vzdělávání zůstalo i nadále samozřejmostí.

Další pracovní zkušeností byla praxe v soukromém zubním centru na Ortenově náměstí.
Pracovním zlomem v roce 2005 bylo založení svého soukromého zubního centra v Praze 1.
Ve své soukromé praxi MUDr. Jakub Smrček nabízí svým pacientům komplexní péči na vysoké profesionální úrovni, lidský přístup a bezbolestné ošetření.

Za nejdůležitější disciplíny svého oboru považuje dentální hygienu a prevenci. Specializuje se zejména v estetice, protetické stomatologii a implantologii.

MUDr. Jakub Smrček spolupracuje s Orbit klubem, kde odpovídá na dotazy pacientů, dále přispívá svými články do různých časopisů a internetových magazínů.

Je členem odborné skupiny lékařů pracujících s mikroskopem- Promikro a členem Implantologického klubu ČR.

Ve svém volném čase se rád věnuje sportu-lyže, kolo, florbal, tenis a aktivnímu odpočinku, cestování.
MDDr. Ondřej Přikryl

MDDr. Ondřej Přikryl

Lékař

V roce 2014 úspěšně ukončil studium na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Nejdříve nastoupil do soukromé zubní praxe, následně na Stomatologickou kliniku 1.LF UK a VFN kde získával cenné zkušenosti na různých odděleních (chirurgie, protetika, dětské oddělení, záchovná stomatologie). Nadále se vzdělává a svoji práci se snaží neustále zdokonalovat. Nejvíce jej baví záchovná stomatologie a dentoalveolární chirurgie. Ve volném čase si užívá sportu, fantasy četby, dobrého jídla, kvalitních filmů a cestování.

MUDr. Linda Balážová

MUDr. Linda Balážová

Lékař

MUDr. Linda Balážová promovala na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafářika v Košicích v červnu 2002. Po ukončení studia nastoupila do soukromé stomatologické praxe v Praze, kde získala své první praktické zkušenosti, které doposud doplňuje postgraduálním studiem formou seminářů, konferencí a praktických kurzů u nás i v zahraničí. Její systematické průběžné vzdělávání a citlivý přístup ke každému pacientovi je zárukou kvalitního ošetření, na jehož konci je spokojený a usměvavý pacient.

MUDr. Roman Borovec

MUDr. Roman Borovec

Anesteziolog

MUDr. Roman Borovec promoval na lékařské fakultě University Karlovi v Hradci Králové v roce 1995. Po studiu nastoupil jako anesteziolog do Pardubické nemocnice, kde na částečný úvazek stále pracuje.
Od roku 2008 se věnuje provádění hlubokých sedací a analgosedací při stomatochrurgických výkonech.
Ve svém volném čase se věnuje cestování, jiu-jitsu, rekreačnímu běhu, amatérské archeologii

Bc. Dominika Velebová, DiS.

Bc. Dominika Velebová, DiS.

Dentální hygienistka

Dentální hygienistka Dominika Velebová vystudovala VOŠ zdravotnickou pro dentální hygienistky a 1.lf UK obor nutriční terapeut. V oboru dentální hygieny má bohaté zkušenosti, které získala i na parodontologickém oddělení. Pravidelně se dále vzdělává. Práce ji nejvíce baví a motivuje, když od ní odcházejí spokojení pacienti se zářivým úsměvem. Volný čas nejraději tráví procházkami se svým maďarským ohařem a aktivně sportem jako je jóga, běhání, lyže, inline a golf.

Bc. Markéta Jindrová

Bc. Markéta Jindrová

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra Markéta Jindrová vystudovala Vysokou školu zdravotnickou, o.p.s v Praze. Specializuje se na asistenci u dentálního mikroskopu a implantací. Ráda se stará a komunikuje s pacienty. Ve svém volném čase se věnuje rodině a příteli, své početné smečce zvířecích mazlíčků, sportu, józe, cestování, vzdělávání, práci s těhotnými ženami a dobrovolnické činnosti.

Tereza Pošíková, DiS.

Tereza Pošíková, DiS.

zdravotní sestra

Zdravotní sestra Tereza Pošíková vystudovala VOŠZ Suverenního řádu maltézských rytířů. Po absolutoriu pracovala jako sestra na jednotce intenzivní péče. Nabyté zkušenosti převedla do naší praxe, baví jí práce s lidmi a je pro ní neustálou inspirací. Má ráda sport, který rekreačně provozuje, provádí sportovní masáže. Ráda vaří a zkouší různé kulinářské speciality.

Michaela Šoulová

Michaela Šoulová

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra Michaela Šoulová odmaturovala na SZŠ v Táboře v červnu 2009. V našem centru pracuje od roku 2010 a má bohaté zkušenosti s čtyřruční asistencí u křesla. Asistuje u chirurgických zákroků a implantací. Její starostí je také komunikace s pacienty. Nyní sestra Míša užívá mateřské dovolené.